maria.png

Maria Paskevic Live

Lietuva

  • Frame 14
  • Vector
  • Vector-1
  • Frame 16

Marija Paškevičiūtė, būdama penkiolikos, pirmą kartą išgirdo Karlheinzo Stockhauseno „Gesang der Jünglinge“ ir šis kūrinys ją bemat sudomino. Ji pradėjo gilintis į XX-XXI amžiaus kompozitorių kūrybą. Tuo metu ji ne mažiau aktyviai domėjosi ir modernizmo literatūra, ypač – vokiečių autoriais, todėl nusprendė studijuoti Vilniaus universitete. Studijuodama literatūrą, Marija rašė tekstus apie šiuolaikinę muziką kultūrinei spaudai, lankė paskaitas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ypač daug dėmesio skyrė elektroninei muzikai. Muzikai kurti skirtą programinę įrangą ji įsigijo norėdama geriau suprasti kitų kūrėjų kompozicijos principus ir technikas, bet pačiai kurti muziką bemat tapo įdomiau, nei apie ją rašyti. Todėl, apsigynusi bakalauro darbą tema „Muzikos vaidmuo ir jos funkcija Elfriede Jelinek romane Die Klavierspielerin ir Michaelio Haneke’s filme La Pianiste. Intermediali prieiga“, Marija įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir baigė Ryčio Mažulio kompozicijos klasę. 2019 metais Marija sukūrė muziką Martyno Rimeikio baletui „Dienos, minutės“; už šį kūrinį apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi kaip geriausia kompozitorė teatrui. Jos muzikos stiliaus formavimuisi įtakos turėjo turėjo tiek avangardinės muzikos kompozitorių kūryba, tiek eksperimentinis techno. Ši patirtis apjungiama elektroninės medžiagos plėtojime, formoje ir muzikos tėkmėje.

07.02 Šeštadienis. 00:00-01:00

Pergalės plieno perdirbimo gamykla,

Kaunakiemio g. 5